มกราคม 26, 2022
00 00 00 AM
ทริคการปั่นสล็อต ที่จะทำให้คุณกลายเป็นเศรษฐีอย่างรวดเร็ว
สูตรเดิมพันสล็อต พิชิตแจ็คพอต ก้อนโต
ทริคเอาชนะเกมสล็อต ใช้ได้จริง ทำเงินได้ชัวร์
เปิดตัว All-new MG5 3 รุ่นย่อย
คาคว่ามาแน่ “New Lexus NX” หลังมีคลิบหลุด
ส่อง 7 รถคลาสสิคที่ใครหลายคนอยากได้ไว้ครอบครอง
ต่อใบขับขี่ยุคโควิด เขาทำกันยังไงนะ ?
สุดล้ำกระบะแห่งอนาคต CYBERTRUCK
อาการเกียร์ออโต้มีปัญหา
11 ทริคการขับรถทางไกล
Latest Post
ทริคการปั่นสล็อต ที่จะทำให้คุณกลายเป็นเศรษฐีอย่างรวดเร็ว สูตรเดิมพันสล็อต พิชิตแจ็คพอต ก้อนโต ทริคเอาชนะเกมสล็อต ใช้ได้จริง ทำเงินได้ชัวร์ เปิดตัว All-new MG5 3 รุ่นย่อย คาคว่ามาแน่ “New Lexus NX” หลังมีคลิบหลุด ส่อง 7 รถคลาสสิคที่ใครหลายคนอยากได้ไว้ครอบครอง ต่อใบขับขี่ยุคโควิด เขาทำกันยังไงนะ ? สุดล้ำกระบะแห่งอนาคต CYBERTRUCK อาการเกียร์ออโต้มีปัญหา 11 ทริคการขับรถทางไกล

ต่อใบขับขี่ยุคโควิด เขาทำกันยังไงนะ ?

               เมื่อไวรัสโควิด-19กลับมาระบาดอย่างหนักอีกครั้ง ทำให้หลาย ๆ สถานที่ต้องปิดทำการชั่วคราว รวมถึงที่สำนักงานขนส่งด้วย แต่ถ้าเราอยากต่อใบขับขี่ล่ะ เราต้องปฏิบัติอย่างไรให้ถูกต้อง ถ้าใครกำลังหาคำตอบเรื่องนี้อยู่ ตาม thaiautocarnews.com ไปดูบทความ ต่อใบขับขี่ยุคโควิด เขาทำกันยังไงนะ ? พร้อมกันเลยค่ะ

ต่อใบขับขี่ยุคโควิด เขาทำกันยังไงนะ ?

ต่อใบขับขี่ยุคโควิด เขาทำกันยังไงนะ ?

ด้วยสถานการณ์โควิดระบาดต่อเนื่อง กรมการขนส่งทางบกและสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้ผ่อนผันการบังคับใช้กฎหมาย โดยใบขับขี่ที่หมดอายุแล้ว ยังสามารถใช้ได้ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชนและสำหรับผู้ต้องการต่ออายุใบขับขี่สามารถต่ออายุได้ล่วงหน้า 6 เดือนก่อนใบขับขี่หมดอายุ โดยเข้าอบรมออนไลน์ได้ที่ www.dlt-elearning.com และสามารถนำผลผ่านการอบรมออนไลน์ เพื่อเข้ารับการทดสอบสมรรถภาพของร่างกายและออกใบอนุญาตขับรถที่สำนักงานกรมขนส่งที่สะดวก

สำหรับผู้ขับขี่ทุกคน ก่อนที่จะสามารถนำรถมาใช้บนท้องถนน ไม่ว่าจะขับรถชนิดใดก็ตาม สิ่งหนึ่งที่จะต้องมีและเตรียมให้พร้อมก็คือ ใบอนุญาต

ขับรถหรือใบขับขี่ ซึ่งปัจจุบันมีทั้งหมด 11 ชนิด

1. ใบอนุญาตขับรถชนิดชั่วคราว อายุ 1 ปี

               – ใบอนุญาตขับรถยนต์ชั่วคราว

               – ใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อชั่วคราว

               – ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว

2. ใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคล อายุ 5

3. ใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อส่วนบุคคล อายุ 5

4. ใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะ อายุ 3

5. ใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อสาธารณะ อายุ 3

6. ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล อายุ 5

7. ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์สาธารณะ อายุ 3

8. ใบอนุญาตขับรถบดถนน อายุ 5

9. ใบอนุญาตขับรถแทรกเตอร์ อายุ 5

10. ใบอนุญาตขับรถชนิดอื่นนอกจาก (1) ถึง (9) อายุ 5

11. ใบอนุญาตขับรถตามความตกลงระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นภาคี (ใบอนุญาตขับรถระหว่างประเทศ) อายุ 1

ณุ)

โดยปัจจุบันใบอนุญาตขับขี่ตลอดชีพถูกยกเลิกไปเรียบร้อยแล้ว เหลือเพียงใบขับขี่แบบชั่วคราว และแบบ 5 ปี ซึ่งมีเอกสารและขั้นตอนในการต่อใบขับขี่ดังนี้

การต่ออายุใบขับขี่ จากชนิดชั่วคราว (2 ปี) เป็น 5 ปี มีเอกสารที่ต้องใช้ต่อใบขับขี่ปี 2564 ดังนี้

               – ใบขับขี่ชั่วคราวอายุไม่ต่ำกว่า 1 ปี

               – บัตรประชาชนฉบับจริง

               – ใบรับรองแพทย์แสดงว่าผู้ขอไม่มีโรคประจำตัวอันอาจเป็นอันตรายขณะขับรถ และไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือน ซึ่งมีอายุใช้ได้ตามที่แพทย์ผู้รับรองกำหนด แต่ต้องออกก่อนวันยื่นคำขอไม่เกิน 1 เดือน

ขั้นตอนการต่อใบขับขี่

1. ตรวจสอบเอกสาร และออกคำขอ

2. ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ประกอบไปด้วย

               2.1 ทดสอบการมองเห็นสี ที่จำเป็นในการขับรถ

               2.2 ทดสอบสายตาทางลึก

               2.3 ทดสอบสายตาทางกว้าง

               2.4 ทดสอบปฏิกิริยาเท้าในการเหยียบเบรกหลังเห็นไฟสัญญาณ

3. ถ่ายรูปพิมพ์ใบขับขี่

4. ชำระค่าธรรมเนียมและค่าใบขับขี่ 505 บาท

**หมายเหตุ: ผู้ขับขี่สามารถต่อใบขับขี่ล่วงหน้าได้ไม่เกิน 60 วัน หรือ 2 เดือน หากขาดต่ออายุใบขับขี่ กรณีสิ้นอายุเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี จะต้องสอบข้อเขียนใหม่ หากสิ้นอายุเกิน 3 ปี เพิ่มขั้นตอนการอบรม, ทดสอบข้อเขียน และทดสอบขับรถ

ณุ)

การต่ออายุใบขับขี่ จากชนิดชั่วคราว (2 ปี) เป็น 5 ปี มีเอกสารที่ต้องใช้ต่อใบขับขี่ปี 2564 ดังนี้

               – ใบขับขี่ชั่วคราวอายุไม่ต่ำกว่า 1 ปี

               – บัตรประชาชนฉบับจริง

               – ใบรับรองแพทย์แสดงว่าผู้ขอไม่มีโรคประจำตัวอันอาจเป็นอันตรายขณะขับรถ และไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือน ซึ่งมีอายุใช้ได้ตามที่แพทย์ผู้รับรองกำหนด แต่ต้องออกก่อนวันยื่นคำขอไม่เกิน 1 เดือน

การต่ออายุใบขับขี่ชนิด 5 ปี เป็น 5 ปี มีเอกสารที่ต้องใช้ต่อใบขับขี่ปี 2564 ดังนี้

               – ใบขับขี่เดิม หรือใบแทน

               – บัตรประชาชนฉบับจริง

ขั้นตอนการต่อใบขับขี่

1. ตรวจสอบเอกสาร และออกคำขอ

2. ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย

               2.1 ทดสอบการมองเห็นสี ที่จำเป็นในการขับรถ

               2.2 ทดสอบสายตาทางลึก

               2.3 ทดสอบสายตาทางกว้าง

               2.4 ทดสอบปฏิกิริยาเท้าในการเหยียบเบรกหลังเห็นไฟสัญญาณ

3. อบรม 1 ชั่วโมง

4. ถ่ายรูปพิมพ์ใบขับขี่

5. ชำระค่าธรรมเนียมและค่าใบขับขี่ 505 บาท

**หมายเหตุ: ผู้ขับขี่สามารถต่อใบขับขี่ล่วงหน้าได้ไม่เกิน 90 วัน หรือ 3 เดือน หากขาดต่ออายุใบขับขี่ กรณีสิ้นอายุเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี จะต้องสอบข้อเขียนใหม่ หากสิ้นอายุเกิน 3 ปี เพิ่มขั้นตอนการทดสอบข้อเขียน, การสอบขับรถ และใบรับรองแพทย์ที่ขอไว้ไม่เกิน 1 เดือน

               และสำหรับผู้ต้องการ ต่ออายุใบขับขี่ในสถานการณ์โควิด-19 นี่ สามารถต่ออายุได้ล่วงหน้า 6 เดือนก่อนใบอนุญาตขับรถสิ้นอายุ โดยเข้าอบรมออนไลน์ได้ที่www.dlt-elearning.com และสามารถนำผลผ่านการอบรมออนไลน์ติดต่อสำนักงานขนส่ง เพื่อเข้ารับการทดสอบสมรรถภาพของร่างกาย และออกใบอนุญาตขับรถได้ โดยไม่ต้องอบรมที่สำนักงานอีก

แนะนำเกมน่าสนใจ

เกมที่ทาง ziangameonline.com จะมารีวิววันนี้เป็นเกมบาสที่มีภาพสมจริงมาก ๆ เชื่อว่าถูกใจสายเล่นเกมกีฬาแน่นอน และช่วงนี้เป็นยุคโควิดระบาดหนัก เหล่าคนเล่นกีฬาอาจจะไม่สามารถไปเล่นที่สนามได้จริง คุณลองหันมาลองเล่นกีฬาผ่านจอดู แม้เราไม่ได้วิ่ง หรือจับลูกบาสจริง แต่อย่างน้อยเราก็ได้เห็นการเล่นในจอที่มีภาพสมจริง มันอาจจะช่วยให้คุณรู้สึกดีขึ้นมาบ้างก็ได้ ไปดูพร้อมกันกับ รีวิว NBA 2K21 ภาพสมจริงที่สุด !!

รีวิว NBA 2K21 ภาพสมจริงที่สุด!!
รีวิว NBA 2K21 ภาพสมจริงที่สุด !!